Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนรับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แบบออนไลน์ ผ่าน QR Code ตามเอกสารแนบ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 และ 2 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือ อสม. ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เม.ย. 2564 ในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 073-517500