เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· รับเรื่องร้องเรียน
· เข้าสู่ระบบ
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· Photo_Gallery
· กระดานข่าว
· ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
· ข่าวสารส่วนตัว
· ข่าวกิจกรรม
· ค้นหา
· คลิปกิจกรรมของเทศบาล
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· ทำเนียบบุคลากร
คลิปกิจกรรมเทศบาล
หน่วยงานภายใน
โครงสร้างเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน โทร 073-615295
กองสวัสดิการสังคม โทร. 073-611682
สำนักการศึกษา โทร. 073-612396
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 073-612397
กองช่าง โทร. 073-612393
กองคลัง โทร. 073-612394
สำนักปลัดเทศบาล โทร. 073-614005

ประชากรในเขตเทศบาล

ผังเมืองรวมสุไหงโก-ลก

ระบบอินทราเน็ต

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบข้อมูลบุคลากร
ระบบทะเบียนครุภัณฑ์
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติการเข้าชม
ประกาศเทศบาล

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พศ.2546 ประจำปี 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.2)
-รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปี 2559 ไตรมาสที่ 1
-รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปี 2559 ไตรมาสที่ 2
-รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปี 2559 ไตรมาสที่ 3
-รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปี 2559 ไตรมาสที่ 4

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกดูรายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ,จัดจ้าง ประจำปี 2559

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ,จัดจ้าง ประจำปี 2559
คลิกดูรายละเอียด

แผนดำเนินงาน

ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) คลิกดูรายละเอียด
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) คลิกดูรายละเอียด

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 มีนาคม2560
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 9 มีนาคม2560
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 28 กุมภาพันธ์ 2560
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2560
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 15 กุมภาพันธ์ 2560
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 มกราคม 2560
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 มกราคม 2560
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23 มกราคม 2560
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 16 มกราคม 2560
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 มกราคม 2560
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 29 กันยายน 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23 กันยายน 2559 (2)
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23 กันยายน 2559 (1)
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14 กันยายน 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 9 กันยายน 2559 (3)
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 9 กันยายน 2559 (2)
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 9 กันยายน 2559 (1)
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 กันยายน 2559 (3)
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 กันยายน 2559 (2)
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 กันยายน 2559 (1)
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 30 สิงหาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 25 สิงหาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23 สิงหาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 สิงหาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 15 สิงหาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 สิงหาคม 2559 (2)
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 สิงหาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 กรกฎาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 กรกฎาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 30 มิถุนายน 2559 (2)
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 30 มิถุนายน 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 มิถุนายน 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 พฤษภาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 13 พฤษภาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 11 พฤษภาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3 พฤษภาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 29 เมษายน 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 11 เมษายน 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5 เมษายน 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 มีนาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 29 มีนาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 มีนาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 8 มีนาคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 29 กุมภาพันธ์ 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 11 กุมภาพันธ์ 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2 กุมภาพันธ์ 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 กุมภาพันธ์ 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 มกราคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 15 มกราคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14 มกราคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 13 มกราคม 2559
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 28 ธันวาคม 2558
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14 ธันวาคม 2558
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3 พฤศจิกายน 2558
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 27 ตุลาคม 2558
-รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 ตุลาคม 2558

กระบวนการในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน

กระบวนการในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ)
คลิกดูรายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี

-ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 คลิกดูรายละเอียด
-แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 คลิกดูรายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์

-ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์สี่ปี พ.ศ.2560-2563 คลิกดูรายละเอียด
-แผนยุทธศาสตร์สี่ปี พ.ศ.2560-2563 คลิกดูรายละเอียด

หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

ประกาศหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานคลิกดูรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

เปิดประมูลให้เช่าศูนย์อาหาร

เปิดประมูลให้เช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food Center)
คลิกดูรายละเอียด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
คลิกดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม โครงการรอมฎอน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐ รายการ
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรื่นอรุณ
ประกาศราคากลาง ถ.ประชาวิวัฒน์ ซอย 8 (ซอยปลัดสมบัติ)
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถ.รักษ์ชนะอุทิศ (ข้างวัดท่านแดง)
ก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนทราย ๑ ซอย ๓
ประกาศราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงถนนประชาวิวัฒน์ ซ.19
ประกาศราคากลาง ถ.ทรายทอง ๔ (ซอยข้างเซเว่น)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยินดีต้อนรับ Forums


ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

. คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ระเบียบว่าด้วยการขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ระเบียบเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารพ.ศ. 2551
. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2552-2556)
. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
. กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด บางประเภท
. คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาเทศบาลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง
. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร
. ระเบียบและหลักเกณฑ์สำหรับให้ประชาชนรับฟังการประชุมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ประวัติเมือง สุไหงโก-ลก
. คำกลอนประวัติตำบล สุไหงโก-ลค

Facebook - เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก


ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ...
    เพื่อให้การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ ใน..
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553..
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553..
กฏกระทรวงกำหนดเขตห้ามก่อสร้างอาค..
    กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด บางปร..
งานบริการประชาชน ของเทศบาลเมืองส..
    งานทะเบียนราษฎร แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการ..
ระเบียบและหลักเกณฑ์ รับฟังการประ..
    ระเบียบและหลักเกณฑ์สำหรับให้ประชาชนรับฟังการประชุมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก..
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ..
    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.๒๕๕๒..
กำหนดวันมาทำงานเพื่อพิจารณาเลื่อ..
    กำหนดวันมาทำงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าประจำ..
ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเร..
    ระเบียบเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอ..
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี..
    แผนพัฒนาเทศบาลปี 2553-2555..
ประกาศกำหนดเขตห้ามก่อสร้างอาคารภ..
    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้..
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี..
    คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาเทศบาลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง..
ประวัติเมืองสุไหงโก-ลก..
    ประวัติความเป็นมาของเมืองสุไหงโก-ลก..
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
    บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553..
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ..
    ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก..
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน..
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข..
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน..
    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 28 รายการ..

ศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัย
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โทร 073-611-007 ตลอด 24 ชั่วโมง>

นายกเทศมนตรี
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
<< มิถุนายน 2017 >>

พฤ อา
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการ


kolokcity.go.th:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin