เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· รับเรื่องร้องเรียน
· เข้าสู่ระบบ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· Photo_Gallery
· กระดานข่าว
· ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
· ข่าวสารส่วนตัว
· ข่าวกิจกรรม
· ค้นหา
· คลิปกิจกรรมของเทศบาล
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· ทำเนียบบุคลากร
หน่วยงานภายใน
โครงสร้างเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน โทร 073-615295
กองสวัสดิการสังคม โทร. 073-611682
สำนักการศึกษา โทร. 073-612396
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 073-612397
กองช่าง โทร. 073-612393
กองคลัง โทร. 073-612394
สำนักปลัดเทศบาล โทร. 073-614005

ประชากรในเขตเทศบาล

ผังเมืองรวมสุไหงโก-ลก

ระบบอินทราเน็ต

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบข้อมูลบุคลากร
ระบบทะเบียนครุภัณฑ์
ระบบงานสารบรรณออนไลน์
ระบบงานตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติการเข้าชม
Lineสายด่วนร้องทุกข์
เมนูนี้มีปัญหา
ทดสอบ
ข่าวทั่วไป  โครงการความร่วมมือการผลิตผ... รูปภาพ จำนวน 5 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการความร่วมมือการผลิตผ...

นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่ผ่านมา
ข่าวทั่วไป งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ฮิต รูปภาพ จำนวน 4 รูป14 พ.ค. 2563
ข่าวทั่วไป การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร... ฮิต รูปภาพ จำนวน 4 รูป13 พ.ค. 2563
ข่าวทั่วไป เทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก ปร... ฮิต รูปภาพ จำนวน 7 รูป13 พ.ค. 2563
ข่าวทั่วไป ประเพณีชักพระ ประจำปี 256... ฮิต รูปภาพ จำนวน 4 รูป13 พ.ค. 2563
ข่าวทั่วไป งานประเพณีชักพระ ประจำปี ... ฮิต รูปภาพ จำนวน 10 รูป29 ต.ค. 2558
ข่าวทั่วไป ประชุมซักซ้อมการเสนอแผนงาน... ฮิต รูปภาพ จำนวน 6 รูป21 ต.ค. 2558
ข่าวทั่วไป รับมือหมอกควัน ฮิต รูปภาพ จำนวน 6 รูป09 ต.ค. 2558
ข่าวทั่วไป โครงการน้ำมันทอดปลอดภัย ห่... ฮิต รูปภาพ จำนวน 4 รูป07 ต.ค. 2558
ข่าวทั่วไป โครงการตลาดนัดวิชาการ เปิด... ฮิต รูปภาพ จำนวน 6 รูป06 ต.ค. 2558
ข่าวทั่วไป พิธียกเสาเอก โครงการก่อสร... ฮิต รูปภาพ จำนวน 4 รูป05 ต.ค. 2558
อ่านทั้งหมด
การชำระภาษี

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษ๊ในปี พ.ศ. 2563 คลิกดูรายละเอียด
การชำระภาษี ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
การชำระภาษี ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด
การชำระภาษี ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกดูรายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉลับที่ 1)คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ฉบับที่ 2) คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ฉบับที่ 1) คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด

ผลคัดเลือกพนักงานดีเด่น

ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2563 คลิกดูรายละเอียด

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี 2562

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 คลิกดูรายละเอียด

การเรียกประชุมและนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2562
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562

การเรียกประชุมและนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
รายงานกาประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลียนแปลง ครั้ง ที่ 3 พ.ศ.2561 คลิกดูรายละเอียด
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 คลิกดูรายละเอียด
-แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่ 2) คลิกดูรายละเอียด
-แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่ 1) คลิก
-แผนยุทธศาสตร์สี่ปี พ.ศ.2560-2563 คลิกดูรายละเอียด

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2563)คลิกดูรายละเอียด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2562)คลิกดูรายละเอียด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562คลิกดูรายละเอียด
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560(ในรอบ 12 เดือน)คลิกดูรายละเอียด
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนเมษายน)คลิกดูรายละเอียด
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนตุลาคม)คลิกดูรายละเอียด
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนเมษายน)คลิกดูรายละเอียด

คุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกดูรายละเอียด
-เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมความโปงใส คลิกดูรายละเอียด

-เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

-เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

-นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน คลิกดูรายละเอียด

-ประกาศเจตจานงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม คลิกดูรายละเอียด

-ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักคลิกดูรายละเอียด

-รายงานผลการดำเนินการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2561คลิกดูรายละเอียด
-รายงานผลการดำเนินการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2562คลิกดูรายละเอียด
-รายงานผลการดำเนินการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2563คลิกดูรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียภายในหน่วยงาน (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ITA2561 )
คลิกดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ITA2561 )
คลิกดูรายละเอียด


แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 คลิกดูรายละเอียด
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 2563)คลิกดูรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)คลิกดูรายละเอียด
- แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 5คลิกดูรายละเอียด
- แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 4คลิกดูรายละเอียด
- แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3คลิกดูรายละเอียด
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562คลิกดูรายละเอียด
-ประชุมเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)คลิกดูรายละเอียด
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)คลิกดูรายละเอียด

ระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ประกาศระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยรายละเอียดสามารถเปิดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นwww.dla.go.th

ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ

-ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด
-ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโกลกประจำปี 2561


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือน พฤษภาคม 2562

-รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
-รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
-รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
-รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
-รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
-รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
-รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
-รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
-รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
-รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด

งบแสดงฐานะทางการเงิน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

- งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด
- งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คลิกดูรายละเอียด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกดูรายละเอียด

งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองสุไหงโกลก

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ คลิกดูรายละเอียด

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น+(พ.ศ 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน คลิกดูรายละเอียด

การบริหารบ้านเมืองที่ดี

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี คลิกดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกดูรายละเอียด

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน

-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง คลิกดูรายละเอียด
-มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดนราธิวาส คลิกดูรายละเอียด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563
รายงานไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูรายละเอียด
บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562
ไตรมาตรที่ 1 คลิกดูรายละเอียด


ไตรมาตรที่ 2 คลิกดูรายละเอียด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

- แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( ITA2562 ) คลิกดูรายละเอียด
- แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA2562)คลิกดูรายละเอียด
- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA 2563)คลิกดูรายละเอียด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- โครงการเวทีประชาคม 2562คลิกดูรายละเอียด
- เวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนา 2562คลิกดูรายละเอียด
- เวทีประชาคมกรณีเรื่องนกพิราบซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนบริเวณโรงแรมไทยเอกคลิกดูรายละเอียด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานโครงการทีเบิกจ่าย ปี 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกคลิกดูรายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒ คลิกดูรายละเอียด

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfarmance Assessment:LPA)ประจำปี 2561คลิกดูรายละเอียด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2562คลิกดูรายละเอียด
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานบุคลากรเทศบาล (Team work)คลิกดูรายละเอียด

ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี 2562
- กองสวัสดิการสังคมคลิกดูรายละเอียด
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคลิกดูรายละเอียด
- กองคลังคลิกดูรายละเอียด
- สำนักปลัด (งานทะเบียนราษฏร์)คลิกดูรายละเอียด

ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563
- กองสวัสดิการสังคมคลิกดูรายละเอียด
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคลิกดูรายละเอียด
- กองคลังคลิกดูรายละเอียด
- สำนักปลัด (งานทะเบียนราษฏร์)คลิกดูรายละเอียด
- กองช่างคลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อตามรายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

ผู้มีรายชื่อตามรายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญากำหนดถอนคืนไปรับเงินคืนคลิกดูรายละเอียด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 คลิกดูรายละเอียด

สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศจากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่องสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิกดูรายละเอียด

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

-ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 คลิกดูรายละเอียด

**ข้อมูลรายละเอียดเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล**

รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไปและวิชาการ คลิกดูรายละเอียด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความประสงค์รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง คลิกดูรายละเอียด

การจัดการความรู้ KM

-คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด
-ความรู้ด้านการบริหารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ คลิกดูรายละเอียด
-ความรู้ด้านข้อมูลชุมชนของเทศบาล คลิกดูรายละเอียด
-คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง คลิกดูรายละเอียด
-คู่มือการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย คลิกดูรายละเอียด
-คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฏร คลิกดูรายละเอียด
-คู่มือการยื่นคำขอและแจ้งความประสงค์การฆ่าสัตว์และชำแหละสุกร คลิกดูรายละเอียด
-แผนการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด

แผงว่างให้เช่า

-ตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) คลิกดูรายละเอียด
-ตลาดโต้รุ่ง (ข้างโรงแรมทักษิณ1) คลิกดูรายละเอียด
-ศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food center) คลิกดูรายละเอียด
**มีแผงว่างหากผู้ใดสนใจจะเช่า ติดต่อกองคลังเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โทร 081-7482396 ,0892998849**

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศแจ้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563

- แจ้งประกาศแจ้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรับใบเสร็จรับเงิน

ให้ผู้มีรายชื่อตามรายละเอียดมารับใบเสร็จรับเงิน คลิกดูรายละเอียด

เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2563

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2563 คลิกดูรายละเอียด

การชำระภาษี ประจำปี 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวการชำระภาษี ประจำปี 2563 คลิกดูรายละเอียด

การปรับปรุงตำแหน่งพนักงาน

การปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป คลิกดูรายละเอียด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูรายละเอียด

กฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- รวมกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิกดูรายละเอียด
- คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิกดูรายละเอียด

ประชุมสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

สรุปผลความพึงพอใจของหน่วยงาน ประจำปี 2562

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูรายละเอียด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูรายละเอียด

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร คลิกดูรายละเอียด

แผนที่สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

- แผนที่ดาวน์เทียมสำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส คลิกดูรายละเอียด

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คลิกดูรายละเอียด

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พ.ศ.2563คลิกดูรายละเอียด

ระเบียบกระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด

เวทีประชาคม ประจำปี 2563

โครงการเวทีประชาคมเทศบาลเมืองสุไหงโกลก ประจำปี 2563 คลิกดูรายละเอียด

ภาพประกอบโครงการประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองสุไหงโกลก 21 มกราคม 2563 คลิกดูรายละเอียด

โครงสร้างอัตรากำลังเทศบาลเมืองสุไหงโกลก

ปรับปรุงโครงสร้างส่วนการชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด


Lineสายด่วนร้องทุกข์

ห้องไลน์สายด่วนร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก


ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) คลิกดูรายละเอียด

รายงานโครงการทีเบิกจ่าย ปี 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 คลิกดูรายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/63
ประกาศราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงถนนวิถีอุทก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (2)
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การเช่าพื้นที่ภายในอาคารชั้นล่างของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยินดีต้อนรับ Forums


ฝากข้อความถึงเทศบาล

ข้อความทั้งหมด   
 

ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

. คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ระเบียบว่าด้วยการขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ระเบียบเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารพ.ศ. 2551
. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2552-2556)
. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
. กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด บางประเภท
. คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาเทศบาลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง
. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร
. ระเบียบและหลักเกณฑ์สำหรับให้ประชาชนรับฟังการประชุมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ประวัติเมือง สุไหงโก-ลก
. คำกลอนประวัติตำบล สุไหงโก-ลค

ประกาศการจัดหาพัสดุเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก


Facebook - เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก


นายกเทศมนตรี
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2020 >>

พฤ อา
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการ


www.kolokcity.go.th

25 ถ.ทรายทอง2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทร 0-7361-1006 แฟกซ์ 0-7361-4005 kolokcity@kolokcity.go.th


:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin