kolokcity.go.th :: ดูกระทู้ - ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๑๖ รายการ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๑๖ รายการ

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
prkolok
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/02/2009
ตอบ: 536

ตอบตอบ: 20/12/2017 3:49 pm    ชื่อกระทู้: ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๑๖ รายการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.............ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.........สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/กองช่าง...............
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...............๑๔๙,๐๐๐.-..........บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .....................-......................
เป็นเงิน.....................-......................บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)........-.........บาท
๓.๑ ไฟหยดน้ำ LED คละสี ราคา ๑๕ บาท/เมตร
๓.๒ ไฟหยดน้ำ LED ๑๐๐ หัว/เส้น สีขาว ราคา ๑๐๐ บาท/เส้น
๓.๓ ไฟหยดน้ำ LED ๑๐๐ หัว/เส้น สีชมพู ราคา ๑๐๐ บาท/เส้น
๓.๔ ไฟหยดน้ำ LED ๑๐๐ หัว/เส้น สีน้ำเงิน ราคา ๑๐๐ บาท/เส้น
๓.๕ ไฟสายยาง LED สีขาว ราคา ๑๐๐ บาท/เมตร
๓.๖ ไฟสายยาง LED สีน้ำเงิน ราคา ๑๐๐ บาท/เมตร
๓.๗ ไฟฝนดาวตก ไม่เคยจัดซื้อ
๓.๘ โคมไฟปักดิน ไม่เคยจัดซื้อ
๓.๙ หลอดพาร์ ๓๘ ๑๒W ไม่เคยจัดซื้อ
๓.๑๐ โคมไฟ LED ๘๐W ไม่เคยจัดซื้อ
๓.๑๑ ท่อ PVC  ๒๐ มม. ไม่เคยจัดซื้อ
๓.๑๒ ข้อต่อตรง ๒๐ มม. ราคา ๔ บาท/ตัว
๓.๑๓ ข้อต่อสามทาง ๒๐ มม. ไม่เคยจัดซื้อ
๓.๑๔ สายไฟฟ้า VFF ๒x๐.๕ ตร.มม. ราคา ๕๕๐ บาท/ม้วน
๓.๑๕ เคเบิ้ลไทร์ ๔” ราคา ๔๐ บาท/ถุง
๓.๑๖ เคเบิ้ลไทร์ ๘” ราคา ๘๐ บาท/ถุง
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ รายการที่ ๓.๑, ๓.๑๕, ๓.๑๖ ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายเลขที่ ๔๘/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔.๒ รายการที่ ๓.๒- ๓.๔ ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายเลขที่ ๑๘๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔.๓ รายการที่ ๓.๕, ๓.๖ ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายเลขที่ ๒๓๑/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔.๔ รายการที่ ๓.๑๒ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๕๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔.๕ รายการที่ ๓.๑๔ ตามข้อตกลงซื้อขายเลขที่ ๑๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
นายวิเชียร มุขคีรี นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หมายเหตุ
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจาก การสืบราคาหรืออื่นๆ

รายละเอียดของพัสดุ https://goo.gl/NtSHdc
ผู้เสนอราคาและผู้ชนะการเสนอราคา https://goo.gl/3na1yF
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว เข้าชมเว็บไซต์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
kolokcity.go.th:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin