kolokcity.go.th :: ดูกระทู้ - ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
prkolok
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/02/2009
ตอบ: 551

ตอบตอบ: 19/03/2018 10:35 am    ชื่อกระทู้: ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า

๑. ชื่อโครงการ.........ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก........................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/สำนักปลัดเทศบาล..........…...
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..............๕๕๕,๐๐๐.-.............บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .........................-......................................
เป็นเงิน...........๕๗๕,๐๐๐.-.........บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).........-........บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ .........ราคามาตรฐานครุภัณฑ์.....................................................................
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
จ่าเอกวัชระ จันทบดี เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
หมายเหตุ
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจาก การสืบราคาหรืออื่นๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ https://goo.gl/WgF9EH
ผู้ชนะการเสนอราคา https://goo.gl/ZxZE69
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว เข้าชมเว็บไซต์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
kolokcity.go.th:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin