kolokcity.go.th :: ดูกระทู้ - ประกาศราคากลางซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ประกาศราคากลางซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
prkolok
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/02/2009
ตอบ: 555

ตอบตอบ: 29/10/2018 1:50 pm    ชื่อกระทู้: ประกาศราคากลางซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ,โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง ๔ โรง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ......สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/สำนักการศึกษา.......
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.................๕,๔๓๘,๒๐๐.-....................บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑.......
เป็นเงิน ๕,๑๑๖,๖๘๑.๙๒..............บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)........-........บาท
๓.๑ นมพร้อมดื่ม ประเภทพาสเจอร์ไรส์ ราคากลางถุงละ ๖.๕๘ บาท เป็นเงิน ๒,๗๙๓,๐๗๘.๔๐ บาท
๓.๒ นมพร้อมดื่ม ประเภทยู.เอช.ที. ราคากลางกล่องละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๒,๓๒๓,๖๐๓.๕๒ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ...ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
นางวรรณา เล็กสุภาพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หมายเหตุ
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจาก การสืบราคาหรืออื่นๆ

รายละเอียดการจัดซื้อ https://goo.gl/T9C6MP
ผู้เสนอราคาและผู้ชนะการเสนอราคา https://goo.gl/QYo2Ge
บันทึกข้อตกลงซื้อขาย https://goo.gl/vahwns
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว เข้าชมเว็บไซต์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
kolokcity.go.th:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin