kolokcity.go.th :: ดูกระทู้ - ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชุมชนกือบงฯ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชุมชนกือบงฯ

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
prkolok
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/02/2009
ตอบ: 630

ตอบตอบ: 16/09/2019 8:47 am    ชื่อกระทู้: ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชุมชนกือบงฯ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แบบ บก.๐๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (มีส่วนผสมของยางพารา) ถนนสาย
ชุมชนกือบงกาแม โดยวิธีคัดเลือก............

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ……สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/กองช่าง…………………

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.........๓,๐๐๖,๐๐๐.-..........บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ........ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาล.............

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่........๑๓ กันยายน ๒๕๖๒.......เป็นเงิน.......๓,๐๐๗,๒๑๙.๕๓........ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ ........แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม....................
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๗.๑ นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพรัตน์ คงหมั่น ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๗.๓ นายเหม กิตติชัย นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

ขอบเขตและราคากลาง http://gg.gg/f6kk0
ผู้ชนะการเสนอราคา http://gg.gg/fa04n
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว เข้าชมเว็บไซต์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
www.kolokcity.go.th

25 ถ.ทรายทอง2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทร 0-7361-1006 แฟกซ์ 0-7361-4005 kolokcity@kolokcity.go.th


:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin