เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· รับเรื่องร้องเรียน
· เข้าสู่ระบบ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· Photo_Gallery
· กระดานข่าว
· ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
· ข่าวสารส่วนตัว
· ข่าวกิจกรรม
· ค้นหา
· คลิปกิจกรรมของเทศบาล
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· ทำเนียบบุคลากร
หน่วยงานภายใน
โครงสร้างเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน โทร 073-615295
กองสวัสดิการสังคม โทร. 073-611682
สำนักการศึกษา โทร. 073-612396
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 073-612397
กองช่าง โทร. 073-612393
กองคลัง โทร. 073-612394
สำนักปลัดเทศบาล โทร. 073-614005

ประชากรในเขตเทศบาล

ผังเมืองรวมสุไหงโก-ลก

แผนที่เทศบาลสุไหงโก-ลก

ระบบอินทราเน็ต

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบข้อมูลบุคลากร
ระบบทะเบียนครุภัณฑ์
ระบบงานสารบรรณออนไลน์
ระบบงานตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 44 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติการเข้าชม
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยินดีต้อนรับ : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง ตุลาคม 12, 2018

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 5.221% (73)
01:00 - 01:59 4.363% (61)
02:00 - 02:59 3.648% (51)
03:00 - 03:59 3.290% (46)
04:00 - 04:59 2.575% (36)
05:00 - 05:59 3.361% (47)
06:00 - 06:59 2.718% (38)
07:00 - 07:59 4.935% (69)
08:00 - 08:59 3.147% (44)
09:00 - 09:59 4.434% (62)
10:00 - 10:59 4.148% (58)
11:00 - 11:59 5.078% (71)
12:00 - 12:59 5.007% (70)
13:00 - 13:59 3.862% (54)
14:00 - 14:59 4.148% (58)
15:00 - 15:59 4.291% (60)
16:00 - 16:59 5.150% (72)
17:00 - 17:59 3.862% (54)
18:00 - 18:59 3.576% (50)
19:00 - 19:59 4.005% (56)
20:00 - 20:59 5.937% (83)
21:00 - 21:59 4.792% (67)
22:00 - 22:59 5.579% (78)
23:00 - 23:59 2.861% (40)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
kolokcity.go.th:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin