เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· รับเรื่องร้องเรียน
· เข้าสู่ระบบ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· Photo_Gallery
· กระดานข่าว
· ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
· ข่าวสารส่วนตัว
· ข่าวกิจกรรม
· ค้นหา
· คลิปกิจกรรมของเทศบาล
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· ทำเนียบบุคลากร
หน่วยงานภายใน
โครงสร้างเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน โทร 073-615295
กองสวัสดิการสังคม โทร. 073-611682
สำนักการศึกษา โทร. 073-612396
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 073-612397
กองช่าง โทร. 073-612393
กองคลัง โทร. 073-612394
สำนักปลัดเทศบาล โทร. 073-614005

ประชากรในเขตเทศบาล

ผังเมืองรวมสุไหงโก-ลก

แผนที่เทศบาลสุไหงโก-ลก

ระบบอินทราเน็ต

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบข้อมูลบุคลากร
ระบบงานสารบรรณออนไลน์
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติการเข้าชม
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยินดีต้อนรับ : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง กันยายน 15, 2018

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 4.038% (17)
01:00 - 01:59 3.087% (13)
02:00 - 02:59 5.463% (23)
03:00 - 03:59 5.225% (22)
04:00 - 04:59 2.375% (10)
05:00 - 05:59 2.375% (10)
06:00 - 06:59 4.988% (21)
07:00 - 07:59 4.513% (19)
08:00 - 08:59 3.087% (13)
09:00 - 09:59 4.513% (19)
10:00 - 10:59 5.225% (22)
11:00 - 11:59 2.850% (12)
12:00 - 12:59 6.888% (29)
13:00 - 13:59 5.225% (22)
14:00 - 14:59 5.938% (25)
15:00 - 15:59 3.325% (14)
16:00 - 16:59 3.325% (14)
17:00 - 17:59 3.562% (15)
18:00 - 18:59 4.988% (21)
19:00 - 19:59 2.375% (10)
20:00 - 20:59 4.988% (21)
21:00 - 21:59 4.513% (19)
22:00 - 22:59 3.325% (14)
23:00 - 23:59 3.800% (16)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
kolokcity.go.th:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin