กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส