Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนสนับสนุนโครงการ “Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E-commerce”

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์โครงการ “Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E-commerce” เพื่อให้สหกรณ์ผลไม้ที่มีความพร้อมได้มีช่องทางใหม่ในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมและยั่งยืน