Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี

ที่ว่าอำเภอสุไหงโก-ลก แจ้งประกาศเรื่อง การปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี สำหรับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติบูโด, อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว และอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป