ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ จัดจ้าง

- ประกาศผู้ชนะงานซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบปิคอัพ จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาวิวัฒน์ (ระยะที่ 2)

- ประกาศผู้ชนะงานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ (ทางหลวงหมายเลข 4057) ซอยทางเข้าบ้านเลขที่ 164/1

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/13

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายชุมชนกือบงกาแม (ข้างโรงเรียนแสงธรรมวิทยา)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารคาเธ่ย์

- ประกาศผู้ชนะงานซื้อถุุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนทรายทอง 4 (ซอยหมู่บ้านมณีรินทร์)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนเจริญทรัพย์ ซอยหน้าบ้านเลขที่ 67/87 (บ้านก๊ะรอซีลา)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ  ถนนเจริญเขต ซอย 19/4

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาสำราญ (ข้างธนาคารกรุงศรีฯ)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 3 (ฝั่งซ้าย)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาวิวัฒน์ (ซอยข้างเซเว่น)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนศรีอามาน (หน้าบ้านเลขที่ 990/205)

- ประกาศผู้ชนะงานซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรื่นอรุณ (ก่อสร้างลาน คสล. คอนกรีตพิมพ์ลายและปลูกหญ้า)

- ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเชื่อมและฝาคูระบายน้ำ ถนนประชาวิวัฒน์ (ระยะที่ 1)

- ประกาศผู้ชนะงานซื้อถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนภายในชุมชนศรีอามาน

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสายชุมชนกือบงกาแม (ข้างโรงเรียนแสงธรรมวิทยา)

- ประกาศผู้ชนะงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศปฐม (หน้าโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมฝารางน้ำ ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 7

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมฝารางน้ำ ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 6

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนรักษ์ชนะอุทิศ 2

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านโก-ลกซิตี้

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนรักษ์ชนะอุทิศ (ข้างโรงยาง)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาอุทยานผ้าปาเต๊ะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนบาโงเปาะเล็ง

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงอาคารปาริชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารวาสนา โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนซรีจาฮายา

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนชลธารเขต

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนซรีจาฮายา

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนวงศ์วิถี

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนกือบงกาแม ซอย 4 (บูกานากอ)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทรายทอง 1 ซอย 7

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทรายทอง 2 (หน้าสำนักงานเทศบาล)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงพื้นอาคารมรกต โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนทรายทอง 2 (หน้าสวนรื่นอรุณ)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารราชาวดี โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนทรายทอง 3 ซอย 1 (อู่ 3 บี)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 1

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนลูกเสืออนุสรณ์ ซอย 8

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/4

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนโตีะลือเบ ซอยข้างโรงฆ่าสัตว์

- ประกาศผู้ชนะซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทรายทอง 1 (เลนซ้าย)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทรายทอง 1

- ประกาศผู้ชนะก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 21 (บ้านโคกกลาง)

- ประกาศผู้ชนะก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนโต๊ะลือเบ ซอย 8 

ประกาศผู้ชนะซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปี 2563

- ประกาศผู้ชนะซื้อถุงยังชีพ จำนวน 2,300 ถุง

- ประกาศผู้ชนะก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนวามันอำนวย

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจริญเขต ซอย 13 

- ประกาศผู้ชนะปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานน้ำพุ  สวนเฉลิมพระเกียรติ